Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 15-32

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-03-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
24 februari 2020