Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 9

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-03-12

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23 Jönköping

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
21 februari 2020