Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§ 1 - 9

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-21

Datum när anslaget tas ner

2020-03-12

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23 Jönköping

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020