Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-25

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-18

Datum när anslaget tas ner

2020-03-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
18 februari 2020