Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§ 16-34

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-17

Datum när anslaget tas ner

2020-03-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
17 februari 2020