Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 13-24

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-03-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
17 februari 2020