Byggnadsnämnden

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-07

Paragrafer

§ 10-18

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-12

Datum när anslaget tas ner

2020-03-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2020