Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§ 1-15

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-05

Datum när anslaget tas ner

2020-02-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
5 februari 2020