Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-30

Paragrafer

§ 1-24

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-04

Datum när anslaget tas ner

2020-02-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
4 februari 2020