Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 1-14

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-27

Datum när anslaget tas ner

2020-02-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020