Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 1-10

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-27

Datum när anslaget tas ner

2020-02-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020