Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Paragrafer

§ 1-8

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-27

Datum när anslaget tas ner

2020-02-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020