Kommunfullmäktige Tillkännagivande

Information

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-21

Datum när anslaget tas ner

2020-02-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
22 januari 2020