Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-15

Paragrafer

§ 1-15

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-20

Datum när anslaget tas ner

2020-02-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
21 januari 2020