Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§ 138-150

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-20

Datum när anslaget tas ner

2020-01-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 december 2019