Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 129-143

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-01-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019