Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 151-165

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-01-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
13 december 2019