Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Paragrafer

§ 151-165

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-13

Datum när anslaget tas ner

2020-01-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019