Kommunfullmäktige den 17 december är inställt

Inställt den 17 december

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Paragrafer

§

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-05

Datum när anslaget tas ner

2019-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
5 december 2019