Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

§ 150-164

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-04

Datum när anslaget tas ner

2019-12-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2019