Kommunstyrelsens arbetutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Paragrafer

§ 123-137

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-02

Datum när anslaget tas ner

2019-12-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 december 2019