Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 64-72

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-12-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
2 december 2019