Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Paragrafer

§ 1-13

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-29

Datum när anslaget tas ner

2019-12-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019