Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Paragrafer

§ 58-65

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-22

Datum när anslaget tas ner

2019-12-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2019