Personalutskottet

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-18

Paragrafer

§ 62-72

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-21

Datum när anslaget tas ner

2019-12-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
21 november 2019