Tillkännagivande

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-19

Datum när anslaget tas ner

2019-12-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
19 november 2019