Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-13

Paragrafer

§ 152-168

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-12-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
18 november 2019