Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

§ 116-128

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-18

Datum när anslaget tas ner

2019-12-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
18 november 2019