Byggnadsnämnden

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§ 90 - 97

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-11

Datum när anslaget tas ner

2019-12-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2019