Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 86 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-11-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
6 november 2019