Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-30

Paragrafer

§ 50-63

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-04

Datum när anslaget tas ner

2019-11-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
4 november 2019