Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 119-135

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-11-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 oktober 2019