Personalutskottet

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 54-61

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-11-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
22 oktober 2019