Kommunfullmäktige

Tillkännagivande

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-15

Datum när anslaget tas ner

2019-10-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 oktober 2019