Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Paragrafer

§ 104-115

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-14

Datum när anslaget tas ner

2019-11-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019