Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 84-85 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-10-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019