Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Paragrafer

§ 118-138

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-02

Datum när anslaget tas ner

2019-10-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019