Barn- och utbildningsnämnden

Information

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 88-103

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-10-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
2 oktober 2019