Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Barn- och utbildningsnämnden

Information

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-11

Paragrafer

§ 88-103

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-02

Datum när anslaget tas ner

2019-10-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019