Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 105, 108-118

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2019-10-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019