Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-09-19

Paragrafer

§ 47-53

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-26

Datum när anslaget tas ner

2019-10-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019