Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 26-30

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-10

Datum när anslaget tas ner

2019-10-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019