Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-8

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-17

Datum när anslaget tas ner

2019-10-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 september 2019