Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 40-49

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-20

Datum när anslaget tas ner

2019-10-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
24 september 2019