Kommunfullmäktige

Information

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragrafer

§ 23-45

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-19

Datum när anslaget tas ner

2019-10-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
21 februari 2020