mullsjö logotyp

Vandringsleder

Två vandrare på Stråkenleden


I Mullsjö har vi fantastiska möjligheter till vandring. Du kan välja mellan att gå dagsetapper eller längre vandringar.

 

Någon led* är dessutom anpassad för rörelsehindrade och dessutom finns information för denna led i blindskrift.

I vår närhet finns dessutom ett mycket stort antal geocacher utlagda.


Svarta spåret 2 km

Ryfors gammelskog 3 km*

Pilgrimsled Utvängstorp

Kulturled Gyljeryd 5 km

Blå spåret 6 km

Nyckelåsleden 5,5 km

Eriksgatuleden 7 km

Ryforsleden 7 km

Stråkenleden 9 km 
Knipesjöleden 9 km

Röda spåret 10 km

Mullsjö Runt 22 km
Sjuhäradsleden 22 km
Södra Vätterleden 28 km

Västra Vätterleden 31 km

Övriga leder & naturområden

 

Du hittar utskriftsvänliga kartor i A4-format på skaraborgsleders hemsida, se länk i rutan länktips.

Vill du ha kartorna i  specialvikta A3, så kontaktar du Infocenter, se kontaktuppgifter i rutan kontakt.

Här kan du läsa om pilgrimslederna i Småland

Pil upp

 

LONA-bidrag

Under 2015 har Mullsjö kommun erhållit stöd för utveckling av naturnära friluftsområden.

  • bland annat kommer vi den 19 september att inviga vår 15:e vandringsled i kommunen - Knipesjöleden
     
  • delar av Ryforsleden kommer under året att förses med förbättrat underlag. Detta för att tillgängliggöra stigen fram till Pinnabron för rullstolsbundna. Leden kommer även att förses med informativa skyltar rörande Ryfors bruk  och den närliggande naturen
  • dessutom kommer vi inför vandringssäsongen 2016 producera en samlingskarta över kommunens vandrings - och cykelleder


Ovan nämnda har möjliggjorts av LONA-bidraget. Detta bidrag kan årligen sökas (senast den 15 december) av Länsstyrelsen i det län du tillhör.

 

2015-09-23 Innehåll: Lars Grehn   Publiceringsansvarig: Lars Grehn