mullsjö logotyp

Personal och kontaktuppgifter

Namn Befattning Telefonnummer, e-postadress

Lena Svenningsson

Socialchef

0392-140 07
lena.svenningsson@mullsjo.se

Agneta Sahlberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0392-140 79
agneta.sahlberg@mullsjo.se

Madelene Ericsson

Verksamhetsutvecklare

0392-141 18
madelene.ericsson@mullsjo.se

 Individ och familjeomsorgen (IFO)

Sidans topp

 

IFO-chef

0392-141 27

Ann-Britt Wallismo

Receptionist

0392-141 76

 

Missbruk/Vuxenhandläggare

0392-141 23

 

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 57

 

1:e Socialsekreterare 

0392-141 26

 

Ekonomihandläggare,Våld i nära relationer

0392-140 80

 

Budget och skuldrådgivning, Dödsbohandläggare

0392-141 25

 

Ekonomihandläggare

0392-141 29

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 31

 

 Barn- och ungdomshandläggare

0392-140 35

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 21

 

Ensamkommande barn

0392-141 75

 

Ensamkommande barn

0392-140 99

 

Familjerätt

0392-140 16

Enheten för integration och nyanlända

Sidans topp

Axel Halje

Enhetschef, enheten för integration och nyanlända

0392-146 27

 

Enhetschef, HVB-hem Integration och Nyanlända

0392-146 25

 

Integrationssamordnare & Administratör

0702-61 70 14

  Sidans topp

 Ungdomsteamet 

Sidans topp

Susanne Björk

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-517 85 50
susanne.bjork@mullsjo.se

Anna Aztor

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-340 38 39
anna.aztor@mullsjo.se

Trycket

Fritidsgården i Sandhem

070-370 16 80
070-320 45 41

Knuten

Fritidsgården i Mullsjö

0392-142 35

 Funktionshinderomsorgen (FO)

Sidans topp

 

Programområdeschef Funktionshinderomsorg

0392-141 17

ann-sophie.lundstrom@mullsjo.se

 

 

 

Annika Utterberg 

Enhetschef Funktionshinderomsorg

0392-141 77
annika.utterberg@mullsjo.se

Radoslaw (Radek) Wozniak 

Administratör Funktionshinderomsorg

0392-141 47
radoslaw.wozniak@mullsjo.se

 Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården (ÄO, HSL)

Sidans topp

Magdalena Andersson

Enhetschef Margaretas Park

0392-141 58

magdalena.andersson@mullsjo.se

Helen Ankar 

Enhetschef Björkgården

0392-143 96
helen.ankar@mullsjo.se

Carina Börjesson

Enhetschef Hemvården

0392-141 59
carina.borjesson@mullsjo.se

 

Enhetschef Hemsjukvård

0392-141 66

 Anhörigstöd

Sidans topp

Helen Öberg 

Anhörigsamordnare

070-645 54 50
anhorigstod@mullsjo.se

 Utredningsenheten

Sidans topp

Susanne Lilja Andersson

Enhetschef

0392-141 30
susanne.anderssonlilja@mullsjo.se
                  

My Rydbeck

Biståndshandläggare

0392-141 80

my.rydbeck@mullsjo.se

MalinByström Nyberg

Biståndshandläggare

 

0392-141 74
malin.bystromnyberg@mullsjo.se

Amelie Larsson

Biståndshandläggare

0392-141 71
amelie.larsson@mullsjo.se

Lisbeth Johamsson

Biståndshandläggare

0392-141 78

lisbeth.johansson@mullsjo.se

Ann-Britt Wallismo

Avgiftshandläggare

0392-141 76

 

Sidans topp


Senast uppdaterad: 2018-11-06 Ansvarig: Socialchef