mullsjö logotyp

Personal och kontaktuppgifter

Namn Befattning Telefonnummer, e-postadress

Lena Svenningsson

Socialchef

0392-140 07
lena.svenningsson@mullsjo.se

Agneta Sahlberg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0392-140 79
agneta.sahlberg@mullsjo.se

Madelene Ericsson

Verksamhetsutvecklare

0392-141 18
madelene.ericsson@mullsjo.se

 Individ och familjeomsorgen (IFO)

Sidans topp

Helena Stenow

Områdeschef

0392-141 27
helena.stenow@mullsjo.se

Ann-Britt Wallismo

Receptionist

0392-141 76

 

Missbruk/Vuxenhandläggare

0392-141 23

 

Alkohol- och tobakshandläggare

0392-141 57

 

1:e Socialsekreterare 

0392-141 26

 

Ekonomihandläggare,Våld i nära relationer

0392-140 80

 

Budget och skuldrådgivning, Dödsbohandläggare

0392-141 25

 

Ekonomihandläggare

0392-141 29

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 31

 

 Barn- och ungdomshandläggare

0392-140 35

 

Barn- och ungdomshandläggare

0392-141 21

 

Ensamkommande barn

0392-141 75

 

Ensamkommande barn

0392-140 99

 

Familjerätt

0392-140 16

Enheten för integration och nyanlända

Sidans topp

Axel Halje

Enhetschef, enheten för integration och nyanlända

0392-146 27

Elvan Colak

Enhetschef, HVB-hem Integration och Nyanlända

0392-146 25

Eldina Hajder Spahic

Integrationssamordnare & Administratör

0702-61 70 14

 MAC- Mullsjö Aktivitetscenter

Sidans topp

Janne Thenenskog 

Ansvarig MAC

0705-17 10 96
jan-olof.thenenskog@mullsjo.se

 Ungdomsteamet 

Sidans topp

Johanna Rånge

Fritidsledare  

070-370 16 80
johanna.range@mullsjo.se

Susanne Björk

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-517 85 50
susanne.bjork@mullsjo.se

Anna Olander

Fältsekreterare

0392-141 24, 070-340 38 39
anna.olander@mullsjo.se

Mats Karlsson

Fritidsledare

070-320 45 41
mats.karlsson@mullsjo.se

Trycket

Fritidsgården i Sandhem

070-370 16 80
070-320 45 41

Knuten

Fritidsgården i Mullsjö

0392-142 35

 Funktionshinderomsorgen (FO)

Sidans topp

Ann-Sophie (Affii)

 Lundström

Programområdeschef Funktionshinderomsorg

0392-141 17

ann-sophie.lundstrom@mullsjo.se

 

 

 

Annika Utterberg 

Enhetschef Funktionshinderomsorg

0392-141 77
annika.utterberg@mullsjo.se

Radoslaw (Radek) Wozniak 

Administratör Funktionshinderomsorg

0392-141 47
radoslaw.wozniak@mullsjo.se

 Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården (ÄO, HSL)

Sidans topp

Magdalena Andersson

Enhetschef Margaretas Park

0392-141 58

magdalena.andersson@mullsjo.se

Helen Ankar 

Enhetschef Björkgården

0392-143 96
helen.ankar@mullsjo.se

Carina Börjesson

Enhetschef Hemvården

0392-141 59
carina.borjesson@mullsjo.se

Helena Rydberg

Enhetschef Hemsjukvård

0392-141 66
helena.rydberg@mullsjo.se

 Anhörigstöd

Sidans topp

Helen Öberg 

Anhörigsamordnare

070-645 54 50
anhorigstod@mullsjo.se

 Utredningsenheten

Sidans topp

Susanne Andersson Lilja

Enhetschef

0392-141 30
susanne.anderssonlilja@mullsjo.se
                  

My Rydbeck

Biståndshandläggare

0392-141 80

my.rydbeck@mullsjo.se

Malin Byström Nyberg

Biståndshandläggare

(Föräldraledig)

0392-141 80
malin.bystromnyberg@mullsjo.se

Hannela Ljung  

Biståndshandläggare

0392-141 71
hannela.ljung@mullsjo.se

Zarah Tovhult

Biståndshandläggare

0392-141 78
zarah.tovhult@mullsjo.se

Ann-Britt Wallismo

Avgiftshandläggare

0392-141 76

 

Sidans topp

2017-10-26 Innehåll: Lena Svenningsson   Publiceringsansvarig: Agneta Sahlberg