mullsjö logotyp

God man, förvaltare, överförmyndare

Överförmyndaren

I varje kommun ska det finnas överförmyndare eller överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.


Mullsjö kommuns överförmyndare heter Sten Nilsson. Ersättare är David Svenn.

2012-04-16 Innehåll: Sten Nilsson   Publiceringsansvarig: Sten Nilsson