mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

tillsynsplan alkohol tobak och receptfria läkemedelsimhallenåtervinningscentralsophämtningkorttidsjälvserviceintranätintranetmatsedelvårdcentralensimhallöppettider och taxa återvinningscentralenlediga jobbmullnetöverförmyndaresopstationoutdoorminoritetsspråk rättigheter

Frågor och svar om ogiltiga sedlar

 

Varför blir 50- och 1000-kronorssedeln utan folieband ogiltig redan efter den 31 december 2013?

Svar: Det är ett önskemål från handeln och bankerna för att minska antalet sedlar och sedelversioner ute i samhället inför det stora sedel- och myntutbytet som startar 2015.

 

Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av 50-kronorssedeln?

Svar: Den äldre versionen av 50-kronorssedeln saknar folieband och genomsiktsbild. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 50-kronorssedeln har folieband och genomsiktsbild.

 

Vad är det för skillnad mellan de olika versionerna av 1000-kronorssedeln?

Svar: Den äldre versionen av 1000-kronorssedeln saknar folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band. (Genomsiktsbilden är ett mönster på framsidan som tillsammans med baksidans mönster visar valören när sedeln hålls mot ljuset.) Den nyare versionen av 1000-kronorssedeln har folieband, genomsiktsbild och rörlig bild i streckat band.

 

Vad ska jag göra med mina sedlar?

Svar: Du kan betala med dem fram till och med den 31 december 2013. Du kan också lämna dem till en bank. Bankerna kan ta emot sedlarna till och med den 28 februari 2014.

 

När är sista dagen jag kan lämna in de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband till en bank?

Svar: Du kan lämna in sedlarna till en bank till och med den 28 februari 2014.

 

Måste bankerna ta emot sedlar?

Svar: Nej, bankerna måste inte ta emot sedlar. Vissa bankkontor har inga bankkassor med kontanthantering eller insättningsautomater för sedlar och kan därför inte ta emot sedlar. Är du kund hos en sådan bank behöver du prata med bankens kundtjänst om hur de kan ta emot sedlarna. Bankerna som har kontanthantering kommer att ta emot sedlarna om du är kund i banken. Bankerna tillämpar som vanligt gällande regler för penningtvätt.

 

Vad gör jag om jag har 50- och 1000-kronorssedlar utan folieband kvar efter den 28 februari 2014?

Svar: Det går att lösa in ogiltiga sedlar (oavsett hur gamla de är) hos Riksbanken mot en avgift som idag är 100 kronor per ärende. För detta flyller du i blanketten för begäran om inlösen av ogiltiga svenska sedlar.

2013-10-14 Innehåll: Sveriges Riksbank   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors