MEMAB logotyp

Återvinningscentral

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i Mullsjö kommun till June avfall och Miljö AB. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. 

Info om sortergårdarna i Jönköpings kommun hittar du på: June Avfall & Miljö AB

 

Öppettider 2018

Nya öppettiderna från och med 2018 är följande:

Måndagar och onsdagar: 12-19
Lördagar: 9-15

Sortergårdarnas öppettider skickas även i separat utskick i början av år 2018 till samtliga hushåll och de kommer också att finnas på www.juneavfall.se 

 

Återvinningscentralen, eller sortergården i Mullsjö kommun ligger på Borrgatan 7, Mullsjö.


Stängt helgdagsaftnar och helgdagar

 

På sortergården kan privatpersoner lämna avfall

Vid återvinningscentralen på Borrgatan i Mullsjö tätort kan du som privatperson lämna sorterat källavfall, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. 

Har ni begagnade men fungerande saker ni vill bli av med, lämna dem då i första hand till någon välgörenhetsorganisation så de kan återanvändas.

  • Containrarna där du skall lägga ditt källsorterade avfall är försedda med tydliga skyltar.

  • Hushållen betalar ingen avgift då denna tjänst finansieras via renhållningstaxan.

 

Avfall som inte kan tas emot på återvinningscentralen:

  • Läkemedel lämnas på apotek

  • Bildäck lämnas till däckhandeln