mullsjö logotyp

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering samt samordnar kommunens arbete med skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten samordnar kommunens arbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och lokalt brottsförebyggande arbete.

Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för bränder och andra olyckor samt att vi ska göra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar. 

Räddningstjänsten ansvarar, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för de räddningsinsatser som kommunen ska svara för.

Exempel på sådana insatser är bränder, trafikolyckor och drunkningsolyckor. Vidare ansvarar räddningstjänsten för uppgifter enligt Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting samt insatser under höjd beredskap enligt Lagen om civilt försvar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar som ansvarar för räddningstjänstfrågor samt för de frågor som berör krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.

 

Räddningschefens råd

  • Satsa på brandvarnare - nu ett krav i varje bostad

  • Var vaksam

  • Skaffa en handbrandsläckar

Fler tips under Räddningschefens goda råd bland annat råd vid brand på spisen och brand i TV

Eldning utomhus

Läs mer om regler för eldning utomhus, eldning av trädgårdsavfall, Påsk- och Valborgselar och information om eldningsförbud - länk i länktipsrutan

Brandskydd, sotning och eldstäder

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll. 

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för kommunens räkning av upphandlad entreprenör.

Läs mer om Brandskydd och sotning - länk i länktipsrutan.

2016-07-27 Innehåll: Peter Qvarnström   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors