mullsjö logotyp

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst samt samordnar kommunens arbete med skydd mot olyckor.

I nödsituation

Ring larmnumret 112. På detta nödnummer når du ambulans, brandkår/räddningstjänst och polis men även giftinformation.

112 skall endast användas i nödsituation. SOS-operatören ställer vissa viktiga frågor när du ringt 112. Läs mer om SOS Alarm på www.sosalarm.se

När det inte är lika bråttom

113 13- för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället

113 13 är telefonnumret som du kan ringa för information om allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan ringa 113 13 dygnet runt, året om och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.
Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, utan bara vill ha eller lämna information om en större händelse som till exempel en storm, en influensaepidemi eller en brand, då ringer du 113 13. 

Eldning utomhus

Information om eventuellt eldningsförbud i skog och mark finns på telefonsvarare 036-16 85 22.

Brandstationen i Mullsjö är normalt obemannad. OBS! Vid brand skall alltid larmnumret 112 användas.

Läs mer om regler för eldning utomhus, eldning av trädgårdsavfall, Påsk- och Valborgseldar och information om eldningsförbud - länk i länktipsrutan.

Räddningschefens råd

  • Ha minst en brandvarnare på varje våningsplan
  • Var vaksam
  • En handbrandsläckare och brandfilt bör finnas i varje hem

För fler tips, se sidan Din säkerhet där du bland annat kan få råd vid brand på spisen och brand i TV.

Brandskydd, sotning och eldstäder

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll. 

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för kommunens räkning av upphandlad entreprenör.

Läs mer om Brandskydd och sotning - länk i länktipsrutan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänstfrågor samt för de frågor som berör krisberedskap och samordning av skydd mot olyckor.


Senast uppdaterad: 2018-03-15 Ansvarig: Samuel Nyström