mullsjö logotyp

Vuxenutbildning

Arrangörer och utbildningar

Mullsjö kommun har ett avtal med Jönköpings kommun angående vuxenutbildning. På det sättet har du som kommuninnevånare i Mullsjö tillgång till det utbud som Jönköpings kommun erbjuder genom sina samarbetspartners.

Den kommunala vuxenutbildningen prioriterar utbildning som leder till gymnasieexamen. Dessutom finns det en satsning på Omvårdnadsprogrammet. Kontakta vägledningscentrum för mer information om kursutbud och studie- och yrkesvägledning.

Så här söker du till den kommunala vuxenutbildningen

1. Ladda ner ansökan från Mullsjö kommuns hemsida.

2. Ta med din ansökan tillsammans med dina betyg från tidigare studier till Vägledningscentrum i Jönköping, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

3. Fyll i ansökan i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

4. Kontrollera att studie- och yrkesvägledaren skriver på ansökan.

5. Skicka sedan din ansökan till:

Barn- och utbildning
Att: Linda Rudelius
Box 800
565 18 Mullsjö

SFI, Svenska för invandrare 

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket, för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenska för invandrare är en egen skolform.
 
Rätt att studera sfi finns när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 20 år. Från 16-20 års ålder läser man inom gymnasieskolan.)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i en kommun

Svenskundervisning för invandrare läser du hos ABF Vuxenutbildning AB eller hos Lernia AB.  

Samhällsorientering, anmälan för utvidgad målgrupp

Den nya lagen gäller för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen, i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Lagen gäller nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen gäller inte för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Blankett samhällsorientering utvidgad målgrupp finns under rubriken blanketter

2018-04-06 Innehåll: Linda Rudelius   Publiceringsansvarig: Linda Rudelius