mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Resor och inneboende

bild på tåg

Grundskoleelever

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Information om skolskjuts, se länk i rutan länktips.

Gymnasieelever 

Mullsjö kommun ersätter gymnasieelevers kostnader för kollektivtrafik till och från gymnasieskolan. Skolan hanterar skolkorten och debiterar sedan Mullsjö kommun för kostnaderna.

Inackordering

Inackorderingstillägg kan ges till de gymnasielever som väljer att studera på annan ort.

Se anvisningar för inackorderingstillägg i rutan dokument.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 Ansvarig: Linda Rudelius